Personale

Vi er en engasjert personalgruppe med lang og bred erfaring på spiseforstyrrelsesbehandling.

Monika Fagerli

Monika Fagerli

Leder

Spesialist i klinisk psykologi, barn og unge
Har arbeidet ved Capio Anoreksi Senter siden oppstart i 2004.

Grete Hartviksen

Grete Hartviksen

Psykiater

Spesialist i voksenpsykiatri og barne- og ungdomspsykiatri.
Har arbeidet ved Capio Anoreksi Senter siden 2005.

Per Olav Hognestad

Per Olav Hognestad

Lege

Spesialist i allmennmedisin. Har arbeidet ved Capio Anoreksi Senter siden 2015.

Eva Kaspersen Ogre

Eva Kaspersen Ogre

Behandler

Inntaksansvarlig behandler.
Pakkeforløpskoordinator.
Helsesøster/familieterapeut/
kognitiv psykoterapeut. 
Har arbeidet ved Capio Anoreksi Senter siden oppstart 2004.

Elin Larsen

Elin Larsen

Behandler/ miljøterapeut

Vernepleier/familieterapeut.
Har arbeidet ved Capio Anoreksi Senter siden 2011.

Inger-Oline Garder

Inger-Oline Garder

Behandler

Psykolog. Har arbeidet hos Capio Anoreksi Senter siden 2021.

Anne Berit Prøitz Aune

Anne Berit Prøitz Aune

Behandler

Klinisk sosionom. Familieterapeut/kognitiv terapeut.
Har arbeidet ved Capio Anoreksi Senter siden oppstart 2004.

Benedicte Nordgaren

Benedicte Nordgaren

Gruppeleder miljø

Vernepleier.
Har arbeidet ved Capio Anoreksi Senter siden oppstart 2004.

Heidi E. Thorbjørnsen

Heidi E. Thorbjørnsen

Kontor

Administrasjonssekretær.
Har arbeidet ved Capio Anoreksi Senter siden oppstart 2004.

Torunn Nordli

Torunn Nordli

Kontor

Lønns- og regnskapsmedarbeider. Har arbeidet ved Capio Anoreksi Senter siden 2007.

Anne Kathrine Brevik

Anne Kathrine Brevik

Kontormedarbeider

Har arbeidet ved Capio Anoreksi Senter siden 2011.

Hege S. Aaserød

Hege S. Aaserød

Skolekoordinator

Psykiatrisk sykepleier med videreutdanning i pedagogikk. Ansatt i Østfold fylkeskommune, Glemmen VGS.

Anette Høvik

Anette Høvik

Kjøkken

Kokk. Har arbeidet ved Capio Anoreksi Senter siden 2005.

Kersti Johansen

Kersti Johansen

Miljøarbeider og kokk

Kostøkonom. Utdanning i psykisk helsearbeid. Har arbeidet ved Capio Anoreksi Senter siden oppstart i 2004.

Sylvi Steingrim Levvel

Sylvi Steingrim Levvel

Miljøarbeider

Psykiatrisk hjelpepleier.  Har arbeidet ved Capio Anoreksi Senter siden 2005.

Lena Mikalsen

Lena Mikalsen

Miljøarbeider

Hjelpepleier.  Har arbeidet ved Capio Anoreksi Senter siden 2005.

Marit Utvær Evensen

Marit Utvær Evensen

Miljøarbeider

Hjelpepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid.  Har arbeidet ved Capio Anoreksi Senter siden 2004.

Fredrik Abrahamsen

Fredrik Abrahamsen

Miljøarbeider

Dramaturg. Har arbeidet ved Capio Anoreksi Senter siden 2011.

Annette Svankjær

Annette Svankjær

Miljøterapeut

Barnevernspedagog. Har arbeidet ved Capio Anoreksi Senter siden 2007.

Helle G. Kjeve

Helle G. Kjeve

Miljøterapeut

Sykepleier. Har arbeidet ved Capio Anoreksi Senter siden 2014.

Rolf Jonas Andersen

Rolf Jonas Andersen

Miljøterapeut

Sykepleier.  Har arbeidet ved Capio Anoreksi Senter siden 2015.