Pasientinformasjon

Capio Anoreksi Senter har driftsavtale med Helse Sør - Øst. Alle henvisninger må gå via spesialisthelsetjenesten.

På helsenorge.no finner du oversikt over behandlingsteder, og kan sammenligne ventetidene for utredning og behandling

Velg behandlingsted på  

Dine rettigheter som pasient

Se oversikt over dine rettigheter som pasient på 

Spørsmål?

Har du spørsmål vedrørende behandling?