Spiseforstyrrelser

Vi er det selvsagte valget ved behandling av spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelser kan være livstruende. Dersom sykdommen ikke blir oppdaget og behandlet på et tidlig stadium, kan spiseforstyrrelser bli en kronisk, svekkende og livstruende tilstand. Det er viktig å søke hjelp. Effektiv behandling finnes.

Vi tilbyr spesialisert behandling til pasienter med alle former for spiseforstyrrelser.

Spiseforstyrrelser

  • Anoreksi

  • Bulimi

  • Overspisingslidelse

Signaler på utvikling av en spiseforstyrrelse

Spiseforstyrrelser kan komme til uttrykk på forskjellige måter.