Velkommen til Capio Anoreksi Senter

Spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelser kan være livstruende. Det er viktig å søke hjelp. Effektiv behandling er tilgjengelig.

Les mer om spiseforstyrrelser

Behandlingstilbud

Det begynner ofte med et ønske om å gå ned i vekt.

Pasientinformasjon

Capio Anoreksi Senter har driftsavtale med Helse Sør - Øst. Alle henvisninger må gå via spesialisthelsetjenesten.

Skole

Skoletilbudet ved Capio Anoreksi Senter ivaretas av Østfold Fylkeskommune. Dyktige lærere sørger for tett og godt samarbeid med hjemmeskolen til pasienten.

Till henvisere

For å sikre at vi utfører en korrekt vurdering av henvisningene har vi noen ønsker for hva henvisningene skal inneholde.