Arbeide hos oss

Capio Anoreksi Senter har en bredt sammensatt og stabil personalgruppe.

Det er for tiden ledig 15% helgestilling for vernepleier/sykepleier i todelt turnus hver tredje helg.

Det er ønskelig med miljøterapeutisk erfaring.

Lønn etter avtale.

For mer informasjon, kontakt gruppeleder Benedicte S-L Nordgaren, benedicte.solstad-lose@capio.no