Skoletilbudet ved Capio Anoreksi Senter ivaretas av Østfold Fylkeskommune.

Dyktige lærere sørger for tett og godt samarbeid med hjemmeskolen til pasienten.

For mer informasjon, se vedlagte skriv fra Glemmen VGS.